محمد محمدی دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 04:44 ب.ظ نظرات ()
اگر دیدید کسی کار خلافی می کند ، سرت را برگردان . این ستّاریت است . سَتر خداست .اگر دیدی آدم خوبی است ، فقط جاهل است ، آن وقت برمی گردی با روح صفا ویگانگی با خدای خودت با او صحبت می کنی . اول خودت معروف شو و چشمت را آلوده به خلاف دیگران نکن . چون اگر نگاه کردی و اذّیت شدی نمی توانی حق اورا ادا کنی . ولی وقتی سرت را برگردانی و به حال خود آمدی خیر خواه او می شوی . نگاه می کنی می بینی آدم بیچاره ای است . با یگانگی با هم صحبت می کنید . یک وقت می بینی علاج شد!!!

در امر به معروف و نهی از منکر نباید سِرِّ افراد را شکافت و گرنه می گوید : به شما چه ؟ اگر قصد شما هدایت است و پرده اش را بدری بدتر می شود . خدا دوست ندارد . بلکه با سلام و علیک و حال واحوال ، با ملاطفت و نرمی ، با هم صحبت کنید . او هم خودش می فهمد...

امر به معروف و نهی از منکر خیلی لطایف دارد . اگر حقش را ادا کنی شخصی را که امر به معروف کرده ای مُبلّغ مقصد شما می شود . ولی اگر اذیّت شد مخرِّب مقصد شماست . اگر از شما اخلاق وصفا و وفا و یگانگی دید مبلّغ مقصد شماست . هر جا بنشیند
می گوید : آدم خوبی است ، خیلی با اخلاق با من حرف زد ، خیلی مرا درست کرد ، به داد من رسید ، اصلاً مرا نجات داد آخرین ویرایش: - -ش